vanhaa fagerkullankatua

Fagerkulla

Fagerkullayhdistys on Karkkilan Högforsin ruukin asuinalueiden rekisteröity asukasyhdistys.

Fagerkulla sijaitsee Länsi-Uudellamaalla Karkkilan kaupungissa. Fagerkulla on Högforsin ruukin työtekijöiden asunnoiksi rakennettu asuinalue ja nykyisin valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö.

Alue koostuu varsin hyvin säilyneistä, suurelta osin useamman perheen asunnoiksi 1920-luvulla rakennetuista, peiterimavuoratuista ja punamultamaalatuista tiili- ja peltikattoisista puurakennuksista. Nykyisin lähes kaikki talot on korjattu asuinkäyttöön.

Alue on asemakaavoitettu 1980-luvun alussa, jolloin olemassa oleva rakennuskanta on pääosin suojeltu ja uudisrakentamisen suhteen on annettu alueen erityisluonnetta säilyttämään pyrkiviä määräyksiä. Alueen asukasyhdistys pyrkii vaikuttamaan alueen suojelun toteutumiseen sekä toimii alueen puutarhamaisen luonteen säilymisen puolesta.

Fagerkullan alueella sijaitsee Työväen asuntomuseo, joka on osa Karkkilan museotoimea.

* * *

Kuntalaisaloite Fagerkullan liikennejärjestelyistä

Karkkilan Fagerkulla on valtakunnallisesti arvokas rakennettu kulttuuriympäristö. Fagerkullankadun ympäristöön 1920-luvulla rakennetut asuinrakennukset, ulkorakennukset sekä puutarhat muodostavat ainutlaatuisen miljöön. Alueen rakennuskanta on 1980-luvulla suojeltu.

Fagerkullankatua on sanottu Karkkilan ensimmäiseksi kaduksi. Se rakennettiin avoimen puistomaiseksi ja reunustettiin nurmikentällä ja suojelumerkityllä puukujanteella. Kadun tasauksen korottaminen, tien leventäminen ja avo-ojat ovat muuttaneet puistotien maantieksi, jolta hulevedet valuvat tonteille.

Tien varret ovat osin kasvaneet umpeen ja pusikoituneet. Suojaksi melulta ja liikenteen pölyltä ovat asukkaat istuttaneet tien viereen puita ja pensaita. Alueen alkuperäinen avaruus on kadonnut.

Me allekirjoittaneet haluamme, että Karkkilan kaupunki käynnistää liikennejärjestelyiden muuttamisen kaavassa numero 186 esitetyn suunnitelman mukaisesti. Vuonna 2007 voimaan tulleessa Högforsin länsiosan asemakaavassa kulkuyhteys Verälänsuoran pohjoispäässä sijaitsevalle yleiselle pysäköintialueelle suljetaan ja Fagerkullan ja tehdasalueen välille istutetaan tiivis suojaistutus.
Liikenteen vähentäminen mahdollistaa alueen katujen toteuttamisen nykyistä pienimuotoisempana tonttikatuina ja katunäkymien entisöimisen alkuperäisen ilmeen mukaisiksi. Näin säilytetään perinnettä ja kehitetään aluetta sen ominaisluonnetta ja erityispiirteitä vastaavalla tavalla.

Allekirjoita kuntalaisaloite verkossa

Kuntalain mukaan asukkailla on oikeus tehdä aloite kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Asia tulee käsitellä 6 kuukauden sisällä sen vireille tulosta, kun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, Karkkilassa 180. Aloite tehdään verkkopalveluun kuntalaisaloite.fi, jossa se voidaan allekirjoittaa tunnistautumalla 12.5.2018 alkaen. Allekirjoittajien tulee olla kaupungin asukkaita.

Allekirjoita aloite täällä.
Taustaa kuntalaisaloitteelle pdf-muodossa.